torsdag 17 oktober 2013

Viltförvaltningsdelegation
Startar dagen med viltförvaltningsdelegationen på länsstyrelsen i Västerås.
Information om vad som är på gång inom området och hur läget ser ut i länet. Just nu är det mycket på gång som påverkar delegationens verksamhetsområde. Den nya CAPen resulterar i en mindre budget för landsbygdsprogrammet och det får naturligtvis konsekvenser för länsstyrelserna lokalt. Det ligger äntligen en rovdjursproposition på riksdagens bord och för oss lokalt är det intressant hur utfallet blir.

Inga kommentarer: