tisdag 1 oktober 2013

Företagsklimatet i centrum

Under måndagsmorgonen är jag återigen på Västerås slott. Riksdagsledamöterna blir inbjudna till slottet för en riksdagsöverläggning ungefär fyra gånger per år.
Vi samtalar och diskuterar viktiga frågor för länet. Det är på många plan vi inte kommer överens eftersom vi kommer från olika partier och har olik syn på mycket. Viktigt är dock att vi sitter i samma rum och får samma information.


Den här gången vara det mycket fokus på näringslivet och dess klimat i länet. Inbjuden var Kristin Larhed från Svenskt Näringsliv för att berätta om de analyser de gjort.
Tråkigt att se att många västmanländska kommuner faller i skalan och valt att bortprioriera arbetet med näringslivsklimatet i kommunernas dagliga arbete.

Inga kommentarer: