fredag 5 juli 2013

Biogas i ledningar

Beger mig ner till mälardalens arena för att debattera biogasledningar i Mälardalen. Min mot debutant är Kent Persson från Vänstern och Norberg.Det här är en fråga som inte staten kan lösa, här har konsumenter och näring ett ansvar och en möjlighet att göra bra saker. Vi har redan mycket biogas i Mälardalen, tittar vi på tex Västerås finns ett gasnät redan utbyggt och kollektivtrafiken går på gas från regionen.
Skulle kommunerna gå samman och tillsammans med mark- och skogsägare gräva ner ledningar i regionen så skulle vi ha ett fungerande nät snart.

Inga kommentarer: