tisdag 18 juni 2013

Branding

Det är inte ofta jag gör det men ibland händer det. Det gäller marknadsundersökningar där jag i min roll som politiker resonerar om marknadsföring och kampanjer. Jag medverkar bara i undersökningar som fyller i ett för mig bra syfte och där jag kan vara helt anonym. Den här undersökningen handlade om miljö- och klimathänsyn och företagets agerande runt hållbarhetsarbetet.

Det tar lite tid att fylla i enkäter och medverka i telefonintervjuer och detta måste ställas i paritet till andra saker jag kunde gjort under tiden. Det är därför jag är väldigt sparsam i vad jag medverkar i. Allt handlar om prioriteringar och det är politikens vardag, så även detta.Inga kommentarer: