tisdag 18 juni 2013

Ängsgårdensförskola i Surahammar

Jag åker vidare till Ängsgårdens förskola i Surahammar tillsammans med partikollegor Viktor Nilsson. Vi besöker en 1-5 avdelning mitt under den kreativa timmen. Barnen är i full gång med att knåda trolldeg i olika figurer tillsammans med sin förskolepedagog. De visar oss hur barnens arbete bli lek och hur leken blir pedagogik.


Med hjälp av tekniska lösningar och traditionella pärmar kan arbetet dokumenteras och visas upp för föräldrarna. Det är viktigt hur all verksamhet kopplas samman men läroplanen och pedagogernas planering och fortbildning år A och O.

Inga kommentarer: