onsdag 29 maj 2013

Kärnavfall

Alliansen i MJU träffar just nu representanter från svenska kärnavfallsrådet.
Information om lagstiftningens påverkan för verksamheten. Både vad som hänt historiskt och vad som antagligen kommer hända i framtiden.


Kärnkraften är en viktig energikälla för Sverige. Jag tror att kärnkraften kommer fortsätta vara ett viktigt ben för svensk energiproduktion även i framtiden och då är det viktigt att vi producerar så bra och miljövänlig el som möjligt.
En stor fråga år självklart hur kärnbränsleavfallet ska lagras i framtiden på ett säkert sätt för framtida generationer.

Inga kommentarer: