söndag 21 april 2013

Länsförbundsstämma

Moderaterna i Västmanland håller förbundsstämma en gång om året och nu är det dags igen. I år så invaderar vi Arboga med moderater i alla åldrar, storlekar och uppdrag.
Vi håller oss inte instängda i ett konferensrum hela dagen för att skapa politik. Nej, för att skapa politik måste man också tala med människor och det gör vi bäst utanför konferenslokalen. Därför bryter vi stämmoförhandlingarna under några timmar och beger oss ut i staden för att knacka dörr.


Min grupp hade samtal om Arbogas parker, bristen på valfrihet och en kommunbudget som inte håller ihop. Vi träffad massor av människor som ville ha ett maktbyte i Arboga till valet 2014 och flera som ville bli medlemmar. Bådar gott inför valet.


Vi har ett antal motioner och propositioner att diskutera, högt i tak och livliga diskussioner som spretar åt många håll. Det ska spreta och det ska vara högt tak när moderater träffs, det är det som utvecklar politiken. Det som enar oss är viljan att öka människors frihet och möjlighet att styra sina egna liv. Vi har haft en fantastiskt livlig stämma och gott om unga medlemmar som velat föra politiken framåt, medlemmar som gjort sin debut i talarstolen och en möjlighet att diskutera livliga frågor som liv och död.
Inga kommentarer: