tisdag 2 april 2013

Hagaskolan

Vidare till nästa förskola och skola i Kungsör. Hagaskolan ligger granne med Täcklunda förskola och de båda enheterna har tidigare varit i samma verksamhet. Haga skolan är ombyggd och tillbyggd i etapper men ger ett väldigt modernt intryck. Vid första anblicken trodde jag att det var en liten verksamhet men skolan inrymmer 240 elever och nästan 40 personal, fritids inkluderat.Skolan bygger sin verksamhet utifrån en utepedagogik. Alla elever har lektioner i ett uteklassrum någon dag per termin och "klassrummet" är vackert beläget i en fårhage. Pedagogiken bygger dessutom på att använda den närmiljö där skolan är belägen. Till skillnad från andra skolor saknar denna staket runt skolgården eftersom närmiljön delas av boenden i området.Inga kommentarer: