måndag 8 april 2013

Björkbacken och helgförskola

Vidare i snabba steg till nästa två förskolor som var inrymda i samma lokaler, här går det undan.


Björkbackens lokaler inrymmer fyra avdelningar varav en av dem möbleras om till helgförskola på kvällar och helger. Lokalerna gav vid första anblicken ett ganska dystert intryck men det vägde personalen upp.
På dagavdelningen vi besökte finns ingen särskild profil men personalen jobbar med musik i pedagogiken. Självklart beror det på att personalen själva har ett intresse och känner en nytta av att arbeta med musik som verktyg.


Personlen vittnar om dålig arbetsmiljö med fler barn än de orkar med. Större barngrupper ger mindre tid per barn och belastningen för personalen högre. En upplevelse som möter oss på många ställen är känslan av att arbetsuppgifter läggs på uppdraget men ingenting tas bort.
Helgförskola är något väldigt speciellt, det är en förskola utan pedagogisk verksamhet och det är ett ställe barnen kan lämnas på när föräldrarna jobbar på obekväm arbetstid. Allmänt i den politiska debatten har detta kallats för nattis. Något som vi i Alliansen inte vill lagstifta om, vi tycker att det här är något som kommunerna själva kan ta ansvar för.

Inga kommentarer: