torsdag 14 mars 2013

Landsbygds debatt


Onsdagen började med debattmaraton för miljö- och jordbruksutskott. Vi startade redan när kammaren öppnade klockan ni och i rask takt avverkades tre betänkanden om avfall, livsmedel och landsbygd.
De två senare är mina frågor men eftersom tiden inte riktigt räcker till just nu så hade jag turen att Linda Wemmert kunde ta min livsmedelsdebatt och jag kunde fokusera på landsbygden.

Debatten var inte så taggad som den brukar vara tyvärr. Avfalls debatten blev nästa rutinmässig. Vi väntar alla på avfallspropositionen som kommer snart och eftersom vi inte sätt proppen ännu handlade debatten mer om att förklara gammal politik. Visst kan man fundera på varför vi debatterar då över huvudtaget men det är enkelt. Alla dagen debatter är utifrån de motioner som lämnades in i höstas, vi har en skyldighet gentemot motionärerna och demokratin att debattera frågorna.

Livsmedelsdebatten kom som vanligt att handla om regler och byråkrati. Vissa vill förbjuda i förebyggande syfte och andra vill värna livsmedelsnäringen.

Min debatt om landsbygd blev spretig, det handlade om både landsbygdsprogrammet och om EU lagstiftningen.
Jag tog även upp problemet för svenska mjölkbönder och soja odlingens negativa konsekvenser för miljön.


Inga kommentarer: