torsdag 24 januari 2013

Från problem till målen
...och till problem med målen
Seminariet delas upp på fyra olika utskott för att gräva djupare i ämnesområden.


Lars J Lundgren, en av författarna går djupare in i granskningen av riksdagens målstyrning på miljöområdet.
Det blir en snabb dragning av miljömåleri mellan 1963-2013 på mindre än en timme, här går de undan.
Ur proposition 1978/1998:145
" att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta"
Miljöpolitiken består av mer än 100 visioner och mål, det är inte helt enkelt att följa upp och granska allt.
Orsaker till att besluten blivit fel och ämnet komplicerat kan vara. Att snabba beslut med för stora visioner inte alltid varit möjliga.
Svårt att precisera målen som kanske var lite väl ambitiösa. Ut delmål och in med etappmål. Miljömålsberedningens viktiga arbete är att syna och granska idag vilket är positivt.
Uppgiften för beredningen är att utreda och djupdyka i de samhällsproblem som miljöproblemen verkligen är. Det finns dock en risk med att beredningens arbete sker på allt för kort tid och delegationen tvingas hasta igenom en stort och viktigt arbete.
Rolf Annerberg som är ordförande i miljömålsberedningen och får en möjlighet att reflektera över författarens beskrivning av svensk miljöpolitik. Rolf har en lång bakgrund inom området, han har varit statssekreterare på finansen, chef för Naturvårdsverket och arbetet åt Margot Wallström i Bryssel.
Det största problemet med miljköpolitiken är att den består av två delar som inte alltid är förenliga nämligen miljö och politik!
Under åren som gått har det hänt en hel del som gjort frågan ännu mer komplicerad, den största händelsen är nog inträdet i europeiska gemenskapen 1995. Gamla beslut för rivas upp och nya tillkom, från det lilla perspektivet till det stora. All miljöpolitik sker idag inom ramen för EU, detta kräver en aktiv styrning. Regeringens politik måste även ta hänsyn till den då nyskapade EU-nämnden.
Svensk miljöpolitik driver kemikaliepolitiken extra hårt i EU och är en av de mest komplicerade områden sv arbeta med. Sverige har även varit drivande i skapandet av REASCH, en gemensam kemikaliepolitik i Europa. Målet att nå en giftfri miljö symboliserar omöjligheten och problematiken med vision och verklighet.
Slutsats: för några år sedan skulle miljöproblemen i princip vara lösta till 2020.
Idag ska vi inte tro att vi är vid målet 2020.
Nu ska vi tro att vi 2020 ska kunna tro att vi kan komma till målen. - Lars J Lundgren

Inga kommentarer: