onsdag 26 december 2012

Reahets

Har släpat mig ur huset och den jul- och matkoma som infunnit sig.

Shopping på rean med Emilia och Annie stod på dagens agenda.
Tittar mest på folk som hetsar i butikerna än handlar själv idag, bättre för plånboken så.onsdag 19 december 2012

Årets sista votering

Mediautbildning

Sista riksdagsveckan. Många saker och många möten ska göras på väldigt kort tid. Allt som inte har hunnits med under hösten ska plötsligt göras på några timmar och gamla surdegar som legat gömda på skrivbordet dyker upp igen.
Voteringarna avlöser varandra den här veckan eftersom det är budgetvecka dessutom och det är stora och viktiga voteringar som kräver sin koncentration.

Eftersom vi jobbar i ett högt tempo och tycker det är rätt kul har min kollega slängt in en media utbildning idag dessutom.
Jag släpade med mig polsek Adam idag dessutom!
fredag 14 december 2012

torsdag 13 december 2012

Senare debatt

Vi fortsätter, klockan närmar sig midnatt i kammaren. Vi håller tummarna för att vi ska bli klara till 23 men det ser inte bra ut. Hinner vi inte i tid skjuta debatten upp till sist på måndagskväll eller om det vill sig illa till onsdag.

Nu debatteras vårt andra utgiftsområde. Område 23 om Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Vår hjälte denna sena timme är Chefen Bengt-Anders Johansson.
Sen debatt

Årets viktigaste debatter avhandlas just nu i kammaren.
Först ut är utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Moderaternas talan förs av Johan Hultberg, klok som vanligt! Lugn och påläst så jag blir riktigt avundsjuk.
Soldater i Afganistan


Skriver idag i VLT tillsammans med Mikael Andersson Elfgren om vikten av ett sund försvarspolitik.
Artikeln hittar jag dessvärre inte på nätet, så håll till godo såhär.
Vi måste bygga järnväg nu

Riksdagen beslutar i dag om kommande satsningar på infrastrukturen. I en tid då regeringen utökar satsningarna mer än någonsin är oppositionen splittrad. Jag har ett tydligt besked till oppositionen - nu är tid för ansvar, skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i Dagens Industri.

Järnvägens problem handlar egentligen inte om snö eller kyla, järnvägens problem beror på decennier av eftersatt underhåll. Men tuffa väderförhållanden gör att störningar i infrastrukturen blir svårare att hantera, inte minst på järnvägen. På vissa håll finns heller ingen möjlighet att flytta trafiken när ett spår blir trasigt eller växlar fryser. Resultatet blir förseningar och inställda tåg.

För att komma till rätta med problemen borde Sverige för länge sedan ha gjort mer. Men diskussioner om vem som bär det historiska ansvaret kommer inte att lösa järnvägens problem. Sedan jag tillträdde som infrastrukturminister har jag därför sett som min uppgift att identifiera sårbarheten i systemet och därefter konstruera effektiva förslag som kan komma till rätta med problemen.

Därför har regeringen, med Trafikverkets noggranna kapacitetsutredning som grund, presenterat ett förslag för ett starkt och hållbart transportsystem. Vi vet vad som behöver göras, när det kan göras och hur det ska finansieras. Det gör inte den samlade oppositionen. Deras förslag riskerar i stället att försena förbättringarna på järnvägen. Det ser jag som mycket allvarligt.

För det första saknar oppositionen en hållbar finansiering. Sammanlagt saknas över 60 miljarder kronor för de löften som Socialdemokraterna i dag presenterar. Kostnader som döljs i termer av studier, utredningar och arbetsgrupper. Det är denna "första spadtags"-politik som gör stora hål i marken, som sedan får fyllas igen när pengarna tar slut. Kvar står svenska folket med stora hål i den offentliga ekonomin. Det är ansvarslöst.

För det tredje. Vi kräver nu att oppositionen lämnar besked om hur den tänker samarbeta och med vilken gemensam politik den tänker gå till val. I dag är oppositionens enda besked till svenska folket att beslut om framtidens infrastruktursatsningar ska avgöras efter valet 2014. Det innebär att viktiga beslut skjuts på framtiden och att långt gången infrastrukturplanering riskerar att skrotas. Vilka satsningar som slutligen ska slopas är det ingen som vet. Det enda vi vet är att väljarna förs bakom ljuset.

Alliansregeringens förslag innebär ökade satsningar med nära 20 procent. Alliansregeringen föreslår också den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin. Bara i år lägger regeringen 7,6 miljarder kronor på järnvägens drift och underhåll. Det kan jämföras med de 3,7 miljarder kronor som Socialdemokraterna satsade 2006.

Enligt det omfattande kunskapsunderlag som har tagits fram av Trafikverket kommer dessa satsningar att bli avgörande för att järnvägen ska kunna återfå sin ursprungliga funktion. Därför genomför vi våra satsningar.

Årets vinter har inneburit tuffa prövningar i vissa delar av landet. Jag har jag själv följt snöovädret på nära håll. Både på vägar, järnvägar och flygplatser har trafiken berörts. Över hela landet har vänner, grannar och föräldrar hjälpt varandra att skotta. Garageuppfarter, grusvägar och idrottsplatser har röjts både en och flera gånger. Det är en del av vår kärlek till Sverige samtidigt som det skapar utmaningar för vilka jag är ytterst ansvarig, inte minst situationen på våra järnvägar.

"I dag är oppositionens enda besked till svenska folket att beslut om framtidens infrastruktursatsningar ska avgöras efter valet 2014."

För det andra riskerar oseriösa förslag leda till att fel satsningar prioriteras. Miljöpartiet föreslår i dag riksdagen att samtliga satsningar fram till och med 2021 ska rivas upp och ersättas med nya. Förbifart Stockholm ska slopas, trots att den redan är påbörjad. Vad som ska ersätta regeringens satsningar är det ingen som vet. Vi vet bara att arbetet tar tid och att skattebetalarna får stå för notan.

Mot bakgrund av detta vill jag i dag rikta tre frågor till Socialdemokraterna. Hur och med vem vill ni regera Sverige? Vilka satsningar är ni beredda att riva upp för att finansiera oppositionens alla löften? På vilket sätt påskyndas arbetet med att rusta järnvägen om viktiga satsningar stoppas eller pengarna inte räcker till?

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Infrastrukturminister


tisdag 11 december 2012

Mot Stockholm


Idag rullar vi enligt tidtabell! Sverige är fantastiskt i sin vinterskrud!måndag 10 december 2012

Snö

Borde ha rullat in med tåget i Stockholm just nu för att i lugn och ro förbereda veckans möten. Men det blir inte alltid som det var tänkt. Nu sitter jag fast hemma hos svärmor istället. Det har snöat massor i natt och i dag och en kombination av snö och bombhot i Malmö gjorde dagens resa omöjlig. Har bokat om mig tills imorgon bitti nu och hoppas att det tåget fungerar bättre då.

Utan toppskola inga Nobelpris

Vi står nu inför flera dagar av Nobelfirande då världens ögon riktas mot Sverige. Nobelprisen handlar om kunskap, innovationer och genombrott, utveckling och demokrati. Allt detta tar sin början i skolan. Utan en bra skola blir det inga innovationer, genombrott eller nya kunskaper. Ett land som vill nå framgång måste investera i utbildning.

Nobeldagen är en bra dag att rikta fokus mot kunskap och vikten av hög kvalitet i förskolor, skolor och fritidshem. Även en Nobelpristagare har säkerligen upplevt betydelsen av stimulans, glädje och motivation under sin skoltid för att nå den kunskapsnivå han eller hon är på i dag. Vi vill ha – och måste ha – bättre skolresultat i Sverige.

De senaste åren är bland de mest reformintensiva i svensk utbildningshistoria. En ny skollag, nya kurs- och läroplaner, en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation och en ny gymnasieskola har införts. Det tar tid att få alla förändringar att bli riktigt bra. För att uppnå hög kvalitet i och bred förankring för alla reformer, krävs att reformerna följs upp och dessutom fortsatt fokus på kunskapsuppdraget och på lärares och skolledares kompetens.

Varje nivå måste ta sin del av ansvaret. Eleven för sitt lärande. Skolan för att effektiva under­visningsmetoder och stöd används. Huvud­männen och staten för de övergripande förutsättningarna. Målet är tydligt: Sverige ska ha en kunskapsskola som rustar varje elev, oavsett bakgrund, för såväl livet som för arbetsmarknaden.

En likvärdig skola med hög kvalitet ska vara inspirerande för våra barn och ungdomar. Det kan handla om legoklossar i ett klassrum, ett stormkök och ett isblock, eller en kikare en stjärnklar kväll. Vi behöver en skola fylld av lust, motivation och glädje. Att lära och att lära sig ska vara roligt. Som förälder ska du känna dig trygg med att ditt barn får det stöd som hon eller han behöver för att nå kunskapskraven, men också den extra stimulans som utmanar att nå så långt som möjligt. Då behövs ett ledarskap i skolan inriktat på kunskap. Att vara lärare är att vara ämneskunnig, kreatör, pedagog och relationsbyggare.

I en skola som lyfter alla elever, identifieras elevers behov av stöd och stimulans och skolan ges verktygen för att möta dessa behov. Det innebär fokus på att varje elev får just det som hon eller han behöver för att nå ännu längre och att åtgärder sätts in så tidigt som möjligt.

Lite extra tid i ett ämne, special­lärarstöd och modersmålsundervisning är exempel på sådant som, om det utformas utifrån elevens behov, kan bidra till att hon eller han kommer över tröskeln och kommer ikapp. I andra fall kan det handla om att ge elever möjligheter att gå vidare i sitt lärande och nå mer utmanande kunskapskrav. Det behövs god återkoppling och en ständig dialog mellan eleven, lärarna och föräldrarna. Vi ska ha höga och positiva förväntningar på alla i skolan.

Möjligheten att kunna anpassa varje skolas verksamhet så att den bäst passar just den sammansättning av elever som en skola för tillfället har är central. Det gäller att hitta en form där eleverna själva vill lära och där de känner sig sedda och på bästa sätt får rätt stöd. Genom att prioritera undervisningens kvalitet – snarare än administration och byråkrati – kan svensk skola möta utmaningarna än bättre. Här är viktiga initiativ tagna.

Ett nobelpris startar inte i ett forskningslaboratorium eller på ett universitet. Det grundläggs i en skola som klarar det viktiga kunskapsuppdraget – och som ser varje elev. På Nobeldagen lyfter vi tillsammans kunskapens och skolans betydelse. I Sverige ska alla skolor vara av högsta klass för alla elever.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister

Eva-Lis Sirén, Ordförande Lärarförbundet

torsdag 6 december 2012

Landsbyggdsnätverket

Den här torsdagen går i ett, det ena mötet avlöser det andra:)
Började dagen på landsbygdsdepartementet med alliansdragning av aktuella ärenden. Därefter ett utskott som blev mer komplicerat än vanligt.
Vi har en hel mängd subsidaritetsprövningar i utskottet, dvs strider EU beslut mot nationella beslut och på vilken nivå skall besluten tas. Idag var det mer komplicerat än vanligt och allt strulande. Från dåliga översättningar till brist på underlag. Inte ens specialisterna från departementet kunde reda ut en del.Nu sitter jag på ett lunchmöte med riksdagens landsbyggdsnätverk. Hur jobbar vi inför en ny programperiod och lite uppdateringar från landsbygdsprogrammets halvtidsutvärdering.

onsdag 5 december 2012

Läxhjälp

Förutom vädret som i och för sig är den absolut största snackisen idag har nyheterna även berättat om läxhjälps RUT och SCB undersökningen idag.

Själva partisympatisörs undersökningen har jag inte hunnit sätta mig in i nämnvärt idag men jag kan konstater att SD ökar och S minskar. Dock är det Sossarnas högsta mätning sedan 2009 och Moderaterna minskar något också. SD skandalen kom mitt i mätperioden och ger därför inte en helt rättvis bild. Det är som vanligt med den här typen av mätningar, det gäller att inte gå för mycket i spinn på dem för det är alltid valresultatet som räknas.
Men nu till vad som är riktigt viktigt. Som ytterligare ett led i Alliansens reformer att göra det enklare för vanligt folk och skapa fler arbeten klubbade riksdagen idag igenom en skattereduktion för läxhjälp. så kallad läxhjälps RUT.
Reformen är till för vanliga människor att få livspusslet att gå ihop. Att en hel del svarta jobb dessutom blir vita är en rejäl bonus.

Doha direkt

Alla i utskottet kan inte vara på plats i Doha under klimatförhandlingarna av praktiska och ekonomiska skäll hur gärna vi än hade velat. Utskottet har som vanligt fått möjligheten att skicka två representanter med den svenska delegationen, en från majoriteten och en från oppositionspartierna. Idag får alliansen i MJU möjlighet att vara med direkt.


På plats är bland andra Roger Tiefensee (C) och just nu informerar han oss direkt via telefon.
Det är stora och komplicerade frågor på agendan och Sverige som driver en väldigt hård linje gör allt för att få resten av världen med på banan. Tyvärr är det de stora drakarna som sätter sig på tvären precis som vanligt, men skam den som ger sig!

Sri Lanka besök

Idag kom Sri Lankas ambassadör Oshadhi Alahapperuma till riksdagen och hälsade på!

Anledningen till besöket var två. Dels hade Ambassadören fått nys om mitt ursprung som adopterad från Sri Lanka och tycke att vi skulle träffas. Dels var han intresserad av att bilda en vänskapsförening i riksdagen mellan våra länder.

Själv kan jag bara hålla med, det är på tiden att vi träffas och det finns många spännande saker att diskutera vidare om. Dessutom tycker jag att det skulle vara kul med en vänskapsförening, det finns massor av saker våra länder kan göra tillsammans.

(Ser ni vad lång jag är förresten!!! Svensk barnmat gör under.)

tisdag 4 december 2012

Dagens muta

Idag kom en av de roligaste mutorna hittills under min tid i riksdagen.
Med anledning av avfallsutredningen har Avfall Sverige skickat en rulle soppåsar till mig!
En del av arbetslinjen

Igår föreslog Moderaterna ny politik inom området för anhöriginvandring. Detta är ett led i att förstärka arbetslinjen och egentligen inget konstigt alls.


Per Gudmundson skriver klokt om förslaget i dagens SvD.
Nu får vi se vad vi kan hitta för gemensamma nämnare i alliansen att jobba vidare med. Vi är fyra partiet med ibland lite olika syn på saker, men när vi går fram som allians så har vi hittat gemensamma ståndpunkter. Det är det som skiljer oss från oppositionens fyra spretiga förslag och brist på gemensam linje.