torsdag 4 oktober 2012

Socialdemokraternas budgetalternativ hotar jobb och tillväxt

Socialdemokraterna har nu presenterat sin skuggbudget som ett alternativ till regeringens budgetproposition. Deras politik innebär stora skatte- och avgiftshöjningar som skulle drabba både företag och hushåll samt slå hårt mot jobben.

De vill bland annat göra kraftiga höjningar av socialavgifterna för att anställa unga och även höja restaurangmomsen. Detta skulle hårdast drabba dem med svag förankring på arbetsmarknaden, framförallt ungdomar och utrikes födda.

Socialdemokraternas förslag innebär höjda skatter och avgifter med närmare 30 miljarder kronor, exempelvis:
  • höjda socialavgifter för unga med 14,2 miljarder kronor
  • höjd restaurangmoms med 5,4 miljarder kronor
  • höjd bolagskatt med 7,6 miljarder kronor
  • minskat jobbskatteavdrag med 1,3 miljarder kronor
Avsaknaden av förnyelse är tydlig. Huvuddelen av Socialdemokraternas satsningar går som vanligt till höjda bidrag och utbyggda ersättningssystem, vilket gör det mindre lönsamt att arbeta. Stefan Löfvens förslag till skattehöjningar är högre än både Mona Sahlins och Håkan Juholts tidigare skatteförslag. Det är inte att ta ansvar för vare sig Sverige eller jobben och löser inga samhällsproblem.

Alliansen har presenterat sin sjunde raka budget med investeringar för en stark och växande ekonomi. Mot detta står fyra helt olika alternativ. Det som främst förenar de fyra olika oppositionspartiernas skuggbudgetar är kraftiga skattehöjningar och ökade bidrag som är skadliga för jobb och tillväxt.

Socialdemokraterna saknar ett trovärdigt regeringsalternativ. Stefan Löfven måste nu svara på vilka av de andra oppositionspartiernas krav han är beredd att tillmötesgå. Kommer han att acceptera Vänsterpartiets kravlista när det bland annat gäller förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Kommer han att förhindra valfriheten i välfärden? Tänker han höja bensinskatten och införa en flygskatt som Miljöpartiet föreslår?

Frågorna är fler än svaren och det är mycket tydligt att mot en enad Allians står fyra olika oppositionspartier som i sina skilda budgetalternativ vill montera ned den arbetslinje som tjänat Sverige väl.

Inga kommentarer: