onsdag 3 oktober 2012

Skogens gröna guld

Vidare till nästa stora ämne, skog. En fråga som varit livligt diskuterad i media senaste tiden. En fråga som är omgärdad V missförstånd och en hel del tyckande som inte baseras på vetenskap.


Sverige är duktiga på skog och det är vår största näring. Vi är både duktiga på att bruka skog och använda skogen med stort ansvarstagande, det handlar enkelt om frihet under ansvar!


Skogen mår bra av att brukas. Sköter man inte skogen, även skyddad skog riskeras viktiga naturvärden att gå förlorade. Även rödlistade arter mår bra av att skogen sköts på rätt sätt!

Inga kommentarer: