onsdag 3 oktober 2012

Energi och klimat hänger samman

Sista dragningen nu och huvudet börjar bli riktigt fullt av nya ideer och intryck. Vårt sista pass handlar om energi och klimat. På ett förvånandsvärt enkelt sätt får vi reda på hur dessa två hänger samman.
Fossiloberoende och förnyelsebara energikällor är viktigt att diskutera även ur ett praktiskt perspektiv. Vi och LRF gillar både ny teknik men det gäller att inte vara så politiskt klåfingrig, det är lätt att fastna i gammal teknik. Det gäller med andra ord att ska förutsättningar för teknikneutralitet.
Mina brorsbarn tror att jag jobbar med bajs och det kan göra på lite olika sätt. Jag väljer att kalla det för gödsel och biogas istället;) Att få igång biogasproduktionen är viktig men hur det görs har vi lite olika syn på. Ett metangasreduceringsstöd löser inte allt. Något vi har diskuterat idag är även vad biogasen ska användas till, man kan nämligen förädla den och göra fordonsgas också.


Viktigaste lärdomen här är nog att analysera vad man vill ordentligt och sedan göra långsiktiga planer. Ingen riskkapitalist går in och investerar i kortsiktiga lösningar.

Inga kommentarer: