tisdag 3 juli 2012

Kost och näring

Tillbaka till ruinen där jag debatterade bistånd igår men idag för att debattera kost och näring. Den här gångne i perspektivet sjukhusmat.

Alla är vi rörande överrens om att mat är viktigt och att näring är viktigt för hälsan och har betydels för hur fort ett tillfrisknande kan gå till men vi har lite olika sätt att se på det hela.
Jag är av den meningen att det är ett kommunalt och landstingsansvar och inte ett riksdagsärende. Vi har ett kommunaltsjälvstyre och det ska vi vara rädda om men då ska man våga ställa krav på beslutsfattare och ledningar. Det handlar med andra ord om att styra och leda.

Inga kommentarer: