fredag 16 mars 2012

Debatt om livsmedelskontroll

Känns som veckan passerat förbi i en dimma just nu. Anledningen till detta är att jag haft kammardebatt om livsmedelskontroll.
Hur gick det, det får du berömma själv alla debatter ligger på riksdagens webbplats att titta på. Själv tyckte jag att det gick ok.

Jag lyft vikten av rätt kontroller i rätt tid. Förbud och lagstiftning ska vi ha när det finns anledning till det och besluten ska grunda sig på vetenskap och evidens. Det är lätt att det blir politiskt tyckande åt alla håll och då vill förbudskramarna lagstifta istället för att låta människor välja själva!


Inga kommentarer: