onsdag 22 juni 2011

Riksdagsavslutning

Efter en lite turbulent votering med återremiss och lottdragning är det nu dags att avsluta riksdagsåret.

Talmannen Per Westerberg sammanfattar riksdagsåret och tackar avgående ledamöter. Mona Sahlin är i kammaren idag eftersom hon under året avslutat sitt uppdrag, hennes gärningar avtackas i särskild ordning.

Inga kommentarer: