måndag 13 juni 2011

Ungdomar på besök

Jag hade fel, det var inte Egyptiska parlamentariker jag skulle träffa idag. De kom från politiska ungdomsförbund eller var politiskt intresserade.Hur som helst var det ett spännande möte där vi kunde hitta både skillnader och likheter mellan oss. Spännande saker som kärnkraft och oron för miljön runt omkring förenar oss och sakfrågor som för mig är självklara skiljer oss åt. En sådan fråga är homosexuellas rättigheter och vigselrätten. Egypten har nyligen röstat mot en sådan lag och i samma veva bestämde de att en Egyptisk parlamentariker måste haft medborgarskap minst 10 år och får då inte ha andra medborgarskap parallellt, helt tokigt enligt mig.

Jag trodde vårt samtal skulle handla mer om demokrati och den revolution landet gått igenom under året, en revolution som alla deltagarna varit en del av. Men för dem var det historia, nu har de lämnat revolutionen och vill gå vidare i sakpolitiska områden. Eftersom jag är frågvis så tog jag upp det på lunchen istället och vi de berättad för mig hur allting startat som en ungdomsgnista som sedan tagit fyr i hela landet för alla. De berättade hur viktigt det var att jobba med två linjer både den traditionella samtala och hålla möten, och den andra som helt handlade om kommunikation via socialamedier. Alla har inte tillgång till dator och egna facebook konton och då går det inte att utesluta dem från den demokratiska processen, smart!

Inga kommentarer: