fredag 27 maj 2011

Landstingskonferens i Ramnäs

Våren är tiden då landstingsplanen läggs fram, för första gången på fyra år är jag inte längre med och tar fram underlaget utan "bara" en del av alliansgruppen som fullmäktigeledamot.


Vi är fyra partier som kommer lägga fram ett gemensamt oppositionsförslag och idag är vi i Ramnäs med hela Alliansgruppen för att diskutera fram vårt förslag.
Tomas Högström (M) inleder konferensen med att gå igenom majoritetens förslag till landstingsplan och de ekonomiska ramar vi har att förhålla oss till.
Vi kan konstatera att majoriteten skyller bristen på nya initiativ på regeringenspolitik istället för att komma med egna förslag.

Inga kommentarer: