tisdag 1 mars 2011

Små avlopp, ingen skitsak

Vi har ofta föredragande från olika föreningar eller intresseorganisationer på utskottsmötena. De får trettio minuter på sig att föredra sin sak inklusive frågor från oss i utskottet. Vi kommer från alla partier och har oftast olika syn på saker vilket gör att informationen når alla på en gång, ingen känner sig särbehandlad eller exkluderad.

Idag hade vi besök av aktionsgruppen Små Avlopp. De tog upp en hel del intressanta synpunkter som rör miljö, klimat och samverkan. Som fritidshusägare är det svårt att se hur det lilla egna avloppet kan göra skillnad för miljön i stor och säkra dricksvattnet hemma i smått. Det behövs ekonomiska incitament för att investera i nya avloppssystem.

Inga kommentarer: