torsdag 13 januari 2011

Entreprenörskap via högskolan


I går var jag på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) för att gör att göra ett studiebesök på BTH Innovation.

Det är svårt att i enkla ordalag beskriva vad de gör men enligt dem själva är de en plantskola för nya idéer Idéer som får hjälp att utvecklas till hårbara affärskoncept.

Det pumpas in stora pengar i forskningssverige för att föda nya idéer och komma på nya saker. Tyvärr stannar ofta kunskapen inom den akademiska världen utan att bli kommersiella produkter. Här kommer BTH innovation in i bilden som spindeln i nätet, de kopplar samman idéer med forskare, personal, marknadsföring, prototyper, affärsplaner och finansiärer på ett helt unikt sätt.

Jag tillsammans med Gustav Nilsson, moderat riksdagsledamot från Blekinge gjorde besöket tillsammans och vi fick möjligheten att titta på två färdiga företag som kommit ur vilda idéer Eva-Lott Eitrem har gjort ett dataprogram Evidos för att idiotsäkra läkemedelshanteringen inom sjukvården och jobbar nu med att sälja in konceptet till stressad vårdpersonal. Lars-Åke Månsson har bildat ett bolag som gör elkontroller via nätet i bolaget Adacus. Bolaget omsätter idag en hel del pengar och har redan fem anställda ett fantastsikt sätt att ur vilda idéer skapa nya arbetstillfällen genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Karlskrona.

Inga kommentarer: