onsdag 7 juli 2010

Miljö och fattigdom är sammankopplade

Idag skriver jag i VLT om miljö och fattigdom.

Fattigdom är i sig en källa för konflikter i världen och lösningen är förutom vägen ur fattigdom även säkerhetspolitik. Vi i den "rika" världen kan hjälpa till på många olika sätt. Ett sätt att minska världens konflikter är att sammankoppla miljö, globalisering och säkerhetspolitik.

Inga kommentarer: