torsdag 10 juni 2010

Arvid Lindman i bokhyllan


Arvid Lindman
En statsminister och hans tid av Anders Edwardsson


Högerledaren Arvid Lindmans liv och gärningar både speglade och formade den period kring förra sekelskiftet när det moderna Sverige växte fram.
I denna bok tecknas Arvid Lindmans liv från hans födelse 1862 på en bruksort i Uppland till hans dramatiska död i en flygplansolycka utanför London 1936.


Det är en berättelse om en man, vars familj ursprungligen härstammade från enkla bönder, som i relativt unga år blev den svenska högerns obestridde ledare. Från den positionen påverkade han utgången av ett flertal av det tidiga 1900-talets avgörande politiska händelser i Sverige, bland annat den allmänna rösträttens införande.

Inga kommentarer: