lördag 22 maj 2010

Moderaterna utvärderar


Dagens första passa. Tillsammans med gruppledare Hans Strandlund har gruppen fått utvärdera sitt arbete i majoriteten under fyra år.

Vi kan sammanfatta det hela med att vi är väldigt nöjda men oss själva och med majoritetssammarbetet.
Men det finns saker kvar att göra innan Landstinget Västmanland är det bästa landstinget i Sverige. Vi behöver minst fyra år till i majoritet och vi hoppas och kämpar för att väljarna ska ge oss samma förtroende som förra valet.


Inga kommentarer: