måndag 24 maj 2010

10 punkter för en levande landsbyggd


Biståndsminister Gunilla Carlsson och moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Bengt-Anders Johansson pressenterar Moderaternas landsbygdsplattform – 10 punkter för en levande landsbygd.

Moderaterna vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela landet genom att värna arbetslinjen och utveckla förutsättningarna för att starta och driva företag på landsbygden.

10 punkter för en levande landsbygd:
-Vi vill förbättra nivån av basservice i Sveriges landsbygder genom kraftfulla satsningar på bland annat infrastruktur och bredband i hela landet samt en över­syn av pumplagen.
-Vi vill långsiktigt trygga energiförsörjningen för hushåll och basindustri i hela landet.
-Vi vill förbättra villkoren för den snabbt växande och viktiga turistnäringen i Sveriges landsbygder.
-Vi vill arbeta vidare för att göra svenskt jordbruk ännu mer konkurrenskraftigt.
-Vi vill fortsätta arbetet med att göra den svenska sjukvården rättvis över hela landet .
-Vi vill att Sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter och genom att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen.
-Vi vill att fler beslut som påverkar landsbygden ska tas nära de människor som påverkas av dem.
-Vi vill arbeta för en ökad integration på landsbygden genom att bland annat nå ut med kunskap om landsbygden och dess näringsliv till personer som är nyanlända till Sverige.
-Vi vill undersöka möjligheten att inrätta en form av personliga rådgivare – landsbygdslotsar.
Själva programmet kan du hämta hem här.

Inga kommentarer: