fredag 9 april 2010

Tro-vetskap-tyckande


Under eftermiddagen har Landstingsfullmäktiges ordförande, Stefan Johanson hållit informationsmöte. Mötet vänder sig till landstingets olika rådsrepresentanter för att informera om den nya förtroendemanna organisationen.

En del av förslaget går ut på att landstingets tre råd lägs ned och ersätts av ting. Tingens utformning är inte klar ännu och nu har råden möjlighet att påverka. Tyvärr tar dagens representanter inte tillvara på tillfället att utforma tingen, istället är man bitter över att råden försvinner istället för att se möjligheterna med det nya!

Inga kommentarer: