onsdag 21 april 2010

Teater Västmanland går med underskott

Då är vi igång, och vi startar med ett brak. Det är stora och viktiga punkter idag. Bland annat ska det beviljas ansvarsfrihet, tas patientavgifter och beslutas om landstingsorganisationen för den kommande perioden.
Frågan om ansvarsfrihet för Landstingets olika verksamheter ska nu tas efter redovisning från revisorerna. Landstingsrevisorerna har haft en lång dragning och föreslår ansvarsfrihet för alla verksamheter men med en särskild anmärkning på Teater Västmanlands som återigen inte håller budget. Två alternativ står nu mot varandra, för ansvarsfrihet och mot ansvarsfrihet. Votering är att vänta.

Jag tycker det är bra att Teater Västmanland får en anmärkning, budget ska hållas. Teatern är en politisk styrd verksamhet och då är det viktigt att politiken gör en markering när direktiven bryts. Att teatern nu år med underskott beror på en mängd olika saker som teaterstyrelsen inte kunnat påverka. Det är bra att frågan tas upp i fullmäktige och diskuteras men att gå så långt som att inte ge teaterstyrelsen ansvarsfrihet är inte jag beredd att gå.

Inga kommentarer: