onsdag 28 oktober 2009

Landstingstyrelse


Landstingsstyrelsen är samlad Idag ska dettas beslut om patientavgifter för folktandvården och CPAP-utrustning. Parkeringsavgifterna för personalen ska synkroniseras med världen utanför och utsmyckningen av den nya vårdbyggnaden ska diskuteras.


Jag försöktet tidigt i processen om parkeringsplatserna framföra mina problem med cykelparkering istället. Det finns inte tillräckligt med cykelställ sommartid och med tanke på att jag blivit bestulen på två cyklar under mindre än en månad så vill jag ha låsbara cykelställ eller ett inhägnat område att låsa in cykeln i. Tyvärr så ansåg man inte min fråga högre prioriterad än bristen på parkeringsplatser just nu, sen fick jag till min glädje reda på att så fort byggarbetsplatsen runt Landstingshuset är borta så ska det inrättas en bättre cykelparkering.

Inga kommentarer: