fredag 18 september 2009

10 reformer i trygghetssystem för företagare

Ett av Alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu föreslås därför 10 reformer inom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska våga satsa. Det ska bli tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa. Regeringen avsätter 480 miljoner kronor för reformerna.
1. Ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen.
4. "Jämförelseinkomsten" för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras.
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning.
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla.
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.

Inga kommentarer: