måndag 1 juni 2009

Nya idéer i gamla lokaler

Majoritetens råd och politiska sekreterare håller varje måndag möte för att diskutera och planera veckans arbete. Vi är av rent praktiska skäl oftast i landstingshuset i Västerås eftersom vi alla har vår arbetsplats här i huset. Idag gjorde vi dock ett undantag för att hålla vårt möte i Sala och då samtidigt få en genomgång av närsjukhuschef Jonas Ekströms planer och idéer för närsjukhuset.
Det är mycket pågång i Sala just nu och det känns bra att ha sätt lasarettet på plats och talat med personalen. De sinaler jag tidigare fått om en oro bland personalen var inte bekräftad på närsjukhuset.
Inte sagt att det inte finns problem för närsjukhuset. Sala brottas med liknande problem som Fagersta. Personalen är äldre och det är ont om unga. Upptagningsområdet är litet och det är relativt nära till både Västerås och Uppsala. Vad som skiljer ut Närsjukhuset i lite är den framåtanda och framtidstro personalen besitter vilket bådar gott för framtiden.

Inga kommentarer: