lördag 25 april 2009

Vitaliserande föreningsliv

Föreningar och medlemmar bygger basen i Moderaterna och är vår absolut viktigaste byggsten för partiarbetet. Ur medlemskåren tar vi våra förtroendevalda och i medlemskåren har vi våra valarbetare, två ingredienser som är jätteviktiga för att vinna val och bedriva politik.

Alla föreningar och organisationer tappar medlemmar just nu. Detta är inget unikt för de politiska organisationerna just nu. Detta är inte bra. Har vi inga medlemmar så kommer rekryteringsbasen att plocka förtroendevalda ur att minska och det är inte bra för demokratin i slutändan.

Ett sätt att få nya medlemmar är att skapa att skapa ett attraktivt medlemskap. Det är inte så enkelt och det är det dagens första pass handlar om.

Inga kommentarer: