onsdag 29 april 2009

Talarkväll med BLS


Sent hemkommen från styrelsemöte och talarkväll med BLS på temat EU.

Vi har haft en spännande diskussion om Lissabonfördraget, Turkiet, telemonopolet och vårdval Europa. Man kan sammanfatta kvällen med en diskussion mellan himmel och jord. Man kan vara för eller mot Europa men frågan engagerar och bara det är en anledning till att gå till valurnorna den 7 juni!

Riktigt trångt på expen, stolarna räckte inte till, fyra nya medlemmar och en massa intresserade medlemmar som vill aktivera sig mer och kämpa för fler Moderater i Bryssel får ses som ett gott tecken för föreningen. Tack alla i föreningen som hjälpt till ikväll.

Inga kommentarer: