måndag 19 januari 2009

Styrning i vården


Jag måste ju berätta lite om den konferens jag var på i Stockholm. CEV, coach för effektivisering inom vården höll under en heldag en konferens om hur man kan effektivisera och styra vården för att få den både billigare och bättre.

Jag är på en hel del konferens men jag måste säga att det här var en av de bästa konferenser jag varit på som uteslutande handlade om den verksamhet jag dagligen jobbar med. Ofta blir det nämligen fokus på kommunal omsorg eller statligt styre och landstinget ses som utförare mer än en egen myndighet.

Inga kommentarer: