onsdag 3 december 2008

Fler vårdplatser


Det verkar finnas en lag som heter, finns det en tom vårdplats så fyll den omedelbart.

Vi har ju haft ett problem med överbeläggningar på centrallasarettet i Västerås, en situation som var helt ohållbar. Vi löste problemet genom att öppna upp ytterligare 12 vårdplatser, ett antal som var uträknat efter det behov som fanns.

Det gick inte 24 timmar innan det kom nya nödrop från nya kliniker som ville ha egna nya vårdplatser trots att behovet inte funnits där tidigare, är det inte mystiskt!


Jag har ett förslag nu. Arbetsmiljöverket säger att det måste vara 80 cm mellan sängarna för att arbetsmiljön ska vara godkänd för personalen. Nu har vi inte mer golvyta att öppna upp för vårdplatser men fler vill ha platser.

När man läser arbetsmiljverkets direktiv så står det bara 80 cm, det måste ju då betyda 80 cm runtomkring patienten ! Hur löser man trångbodhet i Tokyo och på Manhattan, jo man bygger på höjden. Här kommer nu mitt förslag, vi inför våningsängar på avdelningarna. Problemet löst...eller

Inga kommentarer: