måndag 15 december 2008

Fantastisk forskning för kvinnor


Idag har det presenterats en förstudie av ett svenskt - finskt team som visar på fantastiska resultat på bröstcancer. Istället för att ge patienten cellgifter via sprutor kan man nu behandla i tablettform.

Forskningen är inte klar ännu men visar redan nu på bra resultat och 2010 ska forskningen slutredovisas och kan sedan tas i bruk runt om i världen.

Med den här nya behandlingsmetoden så kommer fler kvinnor kunna behandlas mycket tidigare är idag och det i sin tur leder till att färre avlider till följd av sin cancer. Kostnaden för den nya behandlingsmetoden ska heller inte överstiga den kostand som hälso- och sjukvården idag har för traditionerlig cellgiftsbehandling.
Men oavsett vilken medicin man än kommer på för att bota bröstcancer så är det allra viktigaste att göra en regelbunden självkontroll av sina bröst. Upptäckten av knölar och ojämnheter i brösten behöver inte betyda att man har cancer, men om det skulle vara så är det livsviktigt att få hjälp i tid. Desto fortare cancern upptäcks desto större chans har du att bli botad.

Inga kommentarer: