onsdag 10 december 2008

60 års jubileum


"I dag är det precis 60 år sedan Sverige undertecknade FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Det skedde i Palais de Chaillot vid Trocadéro i Paris där den nybildade världsorganisationen höll sin tredje generalförsamling.
Det hade gått tre år sedan krigsslutet och stora delar av Europa låg i ruiner. De överlevande räknade sina döda och försökte bearbeta kriget och massutrotningarna i Hitlers och Stalins koncentrationsläger. Miljontals människor var fortfarande på flykt. Europa delades och hundratals miljoner skulle få vänta ytterligare 40 år på befrielsen.
Sverige var en av 48 stater som röstade för deklarationen. Stalins Sovjetunionen och hans vasallregimer bakom järnridån avstod.
I Asien utropade Mao sitt kommunistiska Kina medan det ockuperade Japan hade inlett återuppbyggnadsarbetet. Indien slickade såren efter den blodiga uppgörelsen mellan hinduer och muslimer som hade lett till bildandet av Pakistan. I Mellanöstern kämpade den nybildade staten Israel för sin existens mot fem av sina arabiska grannar.
Den globala dagordningen saknade inte utmaningar under dessa de allra första efterkrigsåren."


Den här texten har jag hämtat från Carl Bildt´s krönika i expressen, har du inte redan läst den så ta och gör det.

Inga kommentarer: