onsdag 12 november 2008

Mer trupp till Kongo


I slutet av november ska FN´s säkerhetsråd fatta beslut om att öka de fredsbevarande insatserna i Kongo. Idag finns det 17000 soldater stationerade i Monuc, Kongo vilket är den största fredsbevarande styrkan i världen under FN flagg. Chefen för verksamheten i Kongo vill öka sin styrka med ytterligare 3000 soldater men kommer få avvakta beslutet i säkerhetsrådet.
Själv tror jag att det kanske är bättre att sätta in en liten styrka fredsframtvingande i nuläget för att få ett snabbt stop i den militanta utveckling som pågår.

Inga kommentarer: