fredag 1 augusti 2008

Debatt

(m): Knark är fortfarande olagligt och missbruk är dödligt

Att Landstinget Västmanland skulle medverka i ett utbytesprojekt av sprutor och kanyler till registrerade missbrukare är viktigt att diskutera och vi är därför glada över den debatt som nu förs.

Införandet av ett sprututbytesprogram är en politisk fråga och när nu frågan har skjutits upp till landstingsfullmäktige i september finns det anledning att fortsätta diskutera frågan.

Det finns problem med missbruk i Västmanland och vi ska hjälpa missbrukarna. 2007 fanns det 97 fall av hepatit B och C smittade missbrukare i Västmanland. Smittspridningen av hepatitsjukdomar går att begränsa på andra sätt. Därför föreslår också sjukvårdsutskottet införande av ett vaccinationsprogram för missbrukare i Västmanland.

Hårdare tag för att hjälpa missbrukare skapar vi genom riktade insatser för missbrukare, högre tillgänglighet och lägre trösklar in i vården.

Vi vill inte införa ett sprututbytesprogram i Västmanland av framför allt tvåanledningar. För det första så finns det ett självklart signalvärde i att inte hjälpa missbrukare med gratis sprutor. Vi arbetar mot narkotika och då ska vi göra det på alla plan.

För det andra är erfarenheten av tidigare sprututbytesprojekt minst sagt tveksamma, både i Sverige och i världen utanför.

Med Dan Karlsson (v) och Catrin Strömvall (s) resonemang den 26 Juni om att gratis sprutor skulle minska risken för smittspridning och ökade dödstal bland unga skulle borde ni då inte föra resonemanget att landstinget även skulle stå för heroinkostnaderna som man gör i Danmark?

Den forskning som Karlsson och Strömvall hänvisar till i sitt debattinlägg är dessutom missvisande. Sprututbytesprojekt infördes första gången i Sverige 1992 och då i Region Skåne. Den utvärdering som gjorts visar på att inga etydiga slutsatser kan dras och att kontakterna mellan missbrukare och socialtjänsten varit lägre än planerat. Anders Annell, socialläkare från Stockholm som genomfört en utvärdering av Region Skånes sprututbytesprojekt på uppdrag av Narkomanvårdsförbundet beskriver projektet som "meningslöst och skadligt".

Vi frågar oss återigen var socialdemokraterna och vänsterpartiet vill dra gränsen i sin narkotikapolitik? Ni gav inga svar i er debattartikel, vill ni ha heroin på recept precis om i Danmark? I Västmanland löser vi inte något av de problem som narkotikan skapar genom att dela ut sprutor till missbrukare.

Det ska vara lätt att få vård för sitt missbruk i Landstinget Västmanland. Men det ska inte vara lätt att knarka.

Åsa Coenraads (m)ledamot av Sjukvårdsutskottet och landstingsfullmäktige.
Mikael Andersson Elfgren (m)ledamot av Folkhälsoutskottet, och landstingsfullmäktige.

Inga kommentarer: