onsdag 18 juni 2008

Debatt, det ska inte vara lätt att knarka

Den här publicerades i VLT igår:
Moderater: Det ska inte vara lätt att knarkaIdag behandlar landstingsfullmäktige en motion från Dan Karlsson (v) och Catrin Strömvall (s) om att införa ett sprututbytesprogram i Landstinget Västmanland.
Motionärerna vill att landstinget hjälper narkotikamissbrukare så att de kan byta ut sina använda sprutor mot nya.Tanken är god, att hindra spridning av blodsjukdomar som hepatit och hiv genom intravenöst missbruk men förslaget slår fel på flera plan. Ett syfte med sprututbytesprogrammet är att öka kontakten mellan en isolerad grupp missbrukare i samhället och hälso- och sjukvården. Denna kontakt skulle lika väl kunna uppnås med andra instanser som polis, socialtjänst, kriminalvård, försäkringskassa och arbetsförmedling, men också genom tandläkare och läkare.Det som kanske mest talar emot ett sprututbytesprogram är dess mycket tveksamma effekter. Det finnas inga entydiga bevis på att ett sprututbyte minskar spridningen av hepatit och hiv. Olika vetenskapliga rapporter har kommit fram till olika resultat. Bästa sättet att förebygga blodsmitta är att bryta det destruktiva beteende som missbrukare har med god vård och kunskap om missbruket.
Vi måste vara noga med vilka signaler som skickas ut, främst till svaga och utsatta grupper i samhället. Att landstinget då finansierar gratis redskap för att inta förbjuden narkotika vore som att tillhandahålla ammunition för förbjudna vapen.Var ska gränser gå i narkotikapolitiken? I Danmark kan man få heroin på recept och i Norge propagerar Ung venstre för samma sak. I många städer i Europa finns frizoner där bruk av narkotika är accepterat. Vill socialdemokrater och vänsterpartister gå samma väg i Västmanland?Vi önskar se större krafttag mot narkotikan, och vi ser inte hur ett förslag om sprutbyten i Västmanland skulle lösa något av de problem som narkotikan skapar.
Det ska vara lätt att få vård för sitt missbruk i Landstinget Västmanland, det är viktigt. Men det ska inte vara lätt att knarka. Åsa Coenraads ledamot av sjukvårdsutskottet och landstingsfullmäktigeMikael Andersson Elfgrenledamot av folkhälsoutskottetoch landstingsfullmäktige

Inga kommentarer: