lördag 5 april 2008

Personval


Sedan 1998 har vi personval i Sverige det ger medborgarna en ökad möjlighet att välja in parlamentariker som verkligen representerar folket och inte bara partiet. Vi har en motion uppe nu som behandlar spärrarna i valet, för att komma in i riksdagen måste man ha minst 8 procent av rösterna i sin valkrets. Endast 57 personer i riksdagen har klarat av detta, en siffra som säger att spärren är för hög! I talarstolen står John Billow, motionär.

Inga kommentarer: