torsdag 6 mars 2008

Timbrorapport: Den viktigaste frihetsfrågan


Idag landade det en ny Timbrorapport i landstingetsbrevlåda, den finns att låna på mitt kontor om nägon är intresserad.

Anledningen till att rapporten kom just nu beror troligen på Tmbros frihetsvecka som pågår just nu. Tmbro tycker att frihetstanken har hamnat lite i skymundan just nu och med denna vecka vill man belysa vikten av en friheterlig debatt av och med politiker.


"Friheten kan missbrukas, som allt annat. Det får icke därför tummas på den. Så långt det är förenligt med andras väl skall en individ ha frihet. Går han under på den friheten, så är det bättre än att han skuulle linka på samhällets kryckor en bit av vägen." Torgny Segerstedt

Inga kommentarer: