torsdag 13 mars 2008

Sjuk eller brottsling?


Det finns ett område inom vården som jag tycker är särskilt knepigt och det är rättspsykiatri.

Någon har begått ett brott, och för det ska denne bli straffad. Men, personen ifråga begick sitt brott för att denne är sjuk, är man sjuk ska man ha vård.


Hur gör man då med en person som begår ett brott, läkaren säger att personen är sjuk och denne döms till rättspsykiatrisk vård. Vården är bra och personen blir frisk, och inser att brottet som begåtts inte var bra, ska denne då släppas ut eller ska personen avtjäna sitt straff i fängelset? Säg att brottet i fråga var mord för att göra det extra komplicerat. Om sjukdomstillståndet vid rättegången dessutom har gått över så kan personen i fråga inte ens dömmas till vård!

Idag säger lagen att man inte får döma psykiskt sjuka människor till fängelse, regeringen håller på att titta på detta just nu eftersom frågan är så komplicerad. Själv är jag glad att jag slipper, någonstans måste samhället våga säga ifrån och dra en gräns, men hur gör man det så individer inte hamnar mellan stolarna?


Ur perspektivet pengar, vem ska betala detta? Landstinget eller staten och vems är ansvaret för att individen hamnar rätt? Jag kan i ett fösta skede tycka att rättspsykiatri borde vara ett statligt ärende och inte ligga på landstinget!

Inga kommentarer: