fredag 24 februari 2017

Skendemokrati i regeringen

Jag har vid ett flertal tillfällen frågat både landsbygdsministern och miljöministern vad som hände med utredningen om viltförvaltningsdelegationerna och svaret har varit att frågan bereds (alltså ligger begravd i en byrålåda på Rosenbad). Man skulle också kunna tänka sig att frågan varit svår att komma överens om mellan de två regeringspartierna eftersom ett av dem inte gillar jakt alls.

Nu har äntligen resultatet av utredningen kommit och lösningen är direkt skrattretande och patetisk. Regeringens beslut och pressmeddelande ligger på miljödepartementets hemsida.
Jag har kommenterat det hela i både Svensk Jakt och Jakt och Jägare. Gjorde en notering m att jag måste ta nya pressbilder igen, de här är hemska.

Hela syftet med viltförvaltningsdelegationerna var ju att få en förvaltning som människor känner trygghet i. En förvaltning som är lokal, av människor i bygden för människor i bygden. Så har det ju dessvärre inte blivit och framför allt inte med rovdjuren eftersom besluten ändå tas över huvudet på människor via EU eller Naturvårdsverket. Det har resulterat i dysfunktionella delegationer som ingen känner är seriösa längre.
Regeringens förslag är nu att ändra på delegationens samansättning. Man lägger helt enkelt till en naturskyddare och en från naturturismen. Detta innebär i praktiken att jakten och äganderättens mandat förminskas. Det löser heller inte problemen med delegationernas existensberättigande eller möjlighet att påverka. Skendemokrati och mer makt åt regeringen är vad det här är och ingenting annat. Jag hade hoppats på något mer försök till att lösa problemet och är riktigt besviken faktiskt. Rätt uppenbart att regeringen sålt frågan till miljöpartiet och det nu är ett jakt och landsbygdsfientligt parti som bestämmer över dessa frågor.

Inga kommentarer: