torsdag 28 januari 2016

Förenklad förstajobbet-anställning – fler enkla jobb


På en pressträff i dag presenterade Tomas Tobé, partisekreterare, och Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, ytterligare förslag för att bryta det nya utanförskapet med fler vägar till första jobbet.
  • Sverige är på väg åt fel håll. Moderaternas främsta prioritering är att bryta det nya utanförskapet. De integrationsutmaningar Sverige står inför förstärker behovet av att politiken läggs om. Stefan Löfven blundar istället för problemen och har helt tappat greppet om jobbfrågan. Såväl utbildningsinsatser som fler enkla jobb behövs nu, säger Tomas Tobé.
  • Nu krävs reformer för att öppna upp arbetsmarknaden. Den svenska modellen och grundläggande anställningstrygghet ska värnas – men fler vägar in på arbetsmarknaden behövs. Därför presenterar vi i dag en utvecklad förstajobbet-anställning, säger Elisabeth Svantesson.
  • Moderaterna vill se nya reformer för att fler ska få möjligheten till det första jobbet. Det handlar bland annat om att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och att utöka utbildningsmöjligheterna. I dag tar vi ytterligare ett viktigt steg med en förenklad förstajobbet-anställning som gör det möjligt för arbetsgivare att anställa till lägre kostnad med större flexibilitet. Fler arbetsgivare ska våga öppna dörren, avslutar Svantesson.
Förenklad förstajobbet-anställning – fakta om förslaget
  • Anställningsperiod upp till 18 månader.
  • Gäller unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända de första fem åren.
  • 25 till 40 procent utbildning/lära sig jobbet på jobbet – lön utgår för utfört arbete.
  • Ytterligare förenklingar: ingen detaljstyrning och kräver inte omfattande kontakt med myndighet, t.ex. Arbetsförmedlingen.
  • Handledarstöd möjligt, kräver utbildningsplan, betalt för arbetstid.

Inga kommentarer: