fredag 25 september 2015

Vad är landsbygd?

Den statligt tillsatta parlamentariska landsbygdskommittén har idag sitt andra möte. Vi må sitta i Stockholm men vi representerar ett helt land, allt från den lilla byn till den stora staden. Vi är alla ganska beresta och lyhörda för landsbygdens behov och förutsättningar så det är inte det stora problemet för kommittén. Vår utmaning är att komma överens om något som håller över tid och enar alla politiska partier.
Idag har vi hört föredragningar från både konkurrensutredningen och SLU. Vi har fått nya idéer och vi har fått en hel del skarpa inspel att jabba vidare med. Men något som fortfarande är luddigt och odefinierat är vad som ingår i begreppet landsbygd och vilken service som ska finnas där. Politiskt finns det tydliga skiljelinjer mellan vad som är ett statligt ansvar och vad som är ett privat ansvar.

Inga kommentarer: