onsdag 14 januari 2015

Fortsatt förnyelse

Ny partiledning och med ett förlorat val i ryggen kräver omtag och utveckling för att lägga basen för fortsatt stöd hos väljarna.
Anna Kindberg Batra och Tomas Tobé skriver idag på DN debatt om hur de vill utveckla Sverige.

Vår politik är inte dålig men vi förlorade valet och hade inte alla svaren på väljarnas frågor. Moderaterna går därför in i en ny politikutvecklingsfas. Vi behöver kunna svara på väljarnas frågor om hur integrationen blir bättre, hur fler kommer i arbete och hur vi höjer den svenska säkerheten allt detta utan att tumma på den fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik.
Under den gångna hösten har vi sätt hur det är möjligt att vinna ett val utan att vara förberedd över huvud taget. Kaos och en politik utan förankring har lätt till en historiskt svag minoritetsregering som gång efter gång backar på tidigare utsagor och dessutom förlorade den viktiga budgetvoteringen av den enkla anledningen att de inte var förberedda.

Alliansen klarade av att håll ihop regeringsmakten under åtta år och kommer väl förankrade och förberedda ini diskussionerna. Detta är vi duktiga på men för den sakens skull får vi inte sluta upp att förnyas och utvecklas. Arbetslinjen är vårt trumfkort och den ideologiska ryggraden för att välfärden ska fungera. Sverige kan mer och ett bra land kan bli ännu bättre.

Inga kommentarer: