fredag 5 juli 2013

Östersjön - en investering

Rusar vidare till dagens andra debatt och nu om Östersjöns miljöproblematik. Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade hav och utmaningarna är enorma för att komma tillbaka till ett livskraftigt vatten.


Debatten började med fem stycken små seminarium om olika åtgärder som går att göra eller redan görs och efter det skulle vi debattera. Förutom forskare fanns representanter från miljöpartiet, WWF och myndighet. Som ni förstår blir det inte många saker som hinner sägas tyvärr.
Mina viktigaste ingångar har varit, forskning, ansvar och långsiktighet. Det ligger många länder runt Östersjön och vi måste få alla länder att ta lika stort ansvar som Sverige gör.

Inga kommentarer: