tisdag 18 juni 2013

Landstingsfullmäktige

Från en sömnig men solig riksdag till Västerås och landstingsfullmäktige.


Idag debatteras delårsbokslut och ny landstingsplan. Landstingets ekonomi går åt ett negativt håll, kostnaderna fortsätt att öka i en takt som inte överensstämmer med intäktssidan. Vi i Alliansen är oroliga över detta och har i vår budget därför lagt ett förslag som fortsätter att anpassa verksamheten efter verkligheten.
Tomas Högström (M) redovisar vår syn på verksamheten och är noga med att påpeka osäkerheten för landstingets verksamheter när majoriteten på riksplan diskuterar förbud mot vinster i välfärden. 60% av primärvården utförs av privata entreprenörer och så har det varit länge, landstingets egen organisation är inte förberedd på att driva verksamheten i egen regi.


Vi år också noga med att ekonomin ska gå ihop, det är varken seriöst eller säkert att driva en verksamhet som inte går ihop ekonomiskt.

Inga kommentarer: