fredag 19 april 2013

Fiskar och miljö

Debatt dags i riksdagen igen och idag handlar det om Fiskeripolitik och Miljöpolitik. Två väldigt olika och två väldigt lika debatter.
Fiskeripolitiken handlar dels om miljöfrågor men även väldigt mycket om näringspolitik för de fiskare det berör och den inkomsten det bringar för Sverige. Vår talan förs av kollegan Rune Wikström.


Miljpolitiken är en stor fråga och eftersom den här debatten hålls med anledning av det betänkande utskottet gör från den allmänna motionsperioden blir den på inget sätt heltäckande utan istället lite spretig. Lars Hjälmered lyckas detta till trots lotsa oss igenom miljöpolitiken genom att visa vad regeringen har gjort och vad regeringen har för avsikt att göra. Det är stora och viktiga frågor som inte är helt enkla att förstå eller debatter men Lars lyckas med detta på ett väldigt pedagogiskt sätt.Inga kommentarer: